Nieuws

Zeeuwse kustvisie: afspraken over wat er wel en niet kan aan de kust

28 juni 2017

Op 26 juni hebben de partners de Kustvisie definitief gemaakt en leggen deze voor aan de algemene besturen. In de Kustvisie, met bijbehorend convenant, staan de afspraken over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. De Zeeuwse partners van Bescherm de kust zijn blij met het resultaat. Het kustlandschap en de natuur wordt nu beter beschermd.

De Zeeuwse kust is geliefd bij recreanten, kent mooie natuur en zorgt voor veiligheid. Om die kwaliteiten te beschermen, te versterken en te ontwikkelen is door een groot aantal partijen de Zeeuwse Kustvisie opgesteld. In de Kustvisie zijn er afspraken gemaakt om de natuur beter te beschermen en te beleven. Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande gebieden en in de natuurbeleving van de Zeeuwse natuurgebieden. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de toekomst van de recreatiesector. Zij worden gestimuleerd de kwaliteit en de variatie van het recreatieaanbod verder te verbeteren. Ook zijn speciale aandachtsgebieden benoemd. Hier liggen kansen om de kwaliteit van de kust in zijn geheel te ontwikkelen. Extra locaties voor strandbebouwing zijn in ieder geval niet toegestaan.

Proces en vervolgstappen

Eind 2016 is de concept-visie besproken bij de achterbannen van de deelnemende partijen. De resultaten zijn nu verwerkt. Op 26 juni hebben de partners de Kustvisie definitief gemaakt en leggen deze voor aan de algemene besturen. Na instemming volgt na de zomer de ondertekening van het convenant. Daarin staat bijvoorbeeld dat alle partners de visie vertalen in eigen beleid en regelgeving. Bij de vertaling van de Kustvisie naar beleid, zullen inspraakmogelijkheden voor de Zeeuwse inwoners worden georganiseerd.

Brede en constructieve samenwerking

De Kustvisie is een samenwerking van de Zeeuwse Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen, ZLTO en de Provincie Zeeland.

Lees de Zeeuwse Kustvisie