Nieuws

Groene organisaties vragen uitstel besluit Brouwerseiland

28 juni 2017

Op 29 juni besluit de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland over het al dan aanleggen van Brouwerseiland. Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties hebben in een open brief de raad opgeroepen het besluit hiervoor uit te stellen. Reden hiervoor is dat er belangrijke ‘open einden’ zijn waarover eerst duidelijkheid zou moeten komen, vinden de organisaties.

Zo lijkt de alternatieve surflocatie niet realiseerbaar, wordt de besluitvorming over het tweede doorlaatmiddel in de Brouwersdam doorkruist en is de Barro-ontheffing op onjuiste informatie gebaseerd.

Eerst open einden uitwerken

De partijen vragen eerst uitwerking van ‘open einden’, zoals een achterhaald geluidsonderzoek, compensatie voor vrije ligplaatsen voor de watersport, en onderzoek naar verlies voor omliggende campings door het wegblijven van surfers en andere recreanten.

Lees de open brief aan de gemeenteraad