Nieuws

Tweede kamer spreekt over kustpact

5 oktober 2017

Vandaag spreekt de Tweede Kamer met een aantal ondertekenaars, betrokkenen en belanghebbenden over het Kustpact. Op 21 februari 2017 zetten provincies en kustgemeenten, onder leiding van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hun handtekening onder het nationaal kustpact. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn, namens de coalitie Bescherm de Kust, mede ondertekenaars.

Een van de deelnemers is Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten als mede-ondertekenaar van het kustpact ”Met dit pact kunnen we onze kust effectief beschermen.” Lees meer over zijn inbreng.

Ook een aantal Kustbeschermers spreken over hun ervaringen met het kustpact. Eén van hen is Jistske van Popering, actievoerder rond het Brouwerseiland. Zij geeft aan dat het kustpact een behulpzaam en noodzakelijk afsprakenkader is voor de kust. Wel roept zij op dat de uitvoering van het Kustpact meer participatie van inwoners en dagrecreanten vereist.

De documenten die bij het gesprek horen zijn hier te lezen. Het gesprek is hier live te volgen.