Nieuws

Succes Terschelling: vergunning bouw appartementenhotel afgewezen

2 mei 2017

De rechtbank in Leeuwarden heeft het beroep van Kustbeschermers uit Midsland tegen de bouw van een appartementenhotel in Midsland aan Zee gegrond verklaard. De vergunning is daarmee afgewezen.

Ruim 30 bewoners van Midsland aan Zee hadden bezwaar aangetekend tegen de vergunning van de gemeente Terschelling voor de bouw van een appartementenhotel. De Adviescommissie voor Bezwaren had de bewoners al eerder gelijk gegeven en de gemeente dringend geadviseerd de vergunning niet te verlenen.  De vergunning was namelijk strijdig met het bestemmingsplan. Volgens het bestemmingsplan mag er wel een restaurant met beperkte logiesfunctie worden gebouwd, er stond vroeger namelijk al een bescheiden badpaviljoen. Het huidige plan is alleen vier keer zo groot als het oorspronkelijke gebouw. De gemeente heeft dat advies genegeerd. Voor de bewoners reden om naar de bestuursrechter in Leeuwarden te stappen. En met succes!

'Monster in de duinen'

De bewoners in Midsland hebben meerdere argumenten waarom ze tegen het plan van het appartementenhotel zijn. Zo ervaren ze ernstige aantasting van het kustlandschap en zien ze het plan dat nu voorligt als monster in het duingebied. Ook klopt de vergunning procedureel niet, wordt de verkeersveiligheid ernstig aangetast en verdwijnt de duisternis en de rust. Ten slotte verkeert de hotelbranche op Terschelling al jaren in slecht weer. Nog meer overnachtingsmogelijkheden maakt leegstand waarschijnlijk.