Nieuws

Stilstand aan de kust is geen achteruitgang

4 mei 2017

 “Laten we rond de kust eens afstappen van het idee dat stilstand altijd achteruitgang is. Bewoners en bezoekers zien de kust als plek om tot rust te komen. Laten we de kust letterlijk en figuurlijk met rust laten. Het Kustpact zorgt hiervoor. Laat dit pact per direct leidend zijn voor de lokale en regionale besluitvorming rond kustbebouwing, ongeacht of een plan al in de beruchte pijplijn zat en voor korte termijn opbrengsten staan ingeboekt bij gemeenten en ontwikkelaars”. Dit pleit Cees-Jan Pen lector aan de Fontys Hogescholen in een opinieartikel in het tijdschrift Geografie.

De aanleiding is dat de Nederlandse kust haar open en landschappelijke karakter dreigt te verliezen door de bouw van steeds meer vakantieparken. In het Kustpact hebben betrokken overheden en partijen toegezegd dat er buiten gebouwd gebied en bestaande projecten geen nieuwe recreatieve bebouwing mag komen. Maar projecten in de pijplijn gaan gewoon door.

Bouwwoede gemeenten en consumenten met spaargeld

De enorme groei van het aantal recreatiewoningen heeft alles te maken met de lage rentestand. “Simpel gezegd is het investeren in een nieuwe recreatiewoning een mooie manier om goedkoop geld ‘kwijt te kunnen’. Kopers beschouwen de aankoop van een tweede woning als een alternatieve belegging nu spaargeld en obligaties zeer weinig opleveren, en aandelen als te risicovol worden gezien. Individuele financiële overwegingen van consumenten met spaargeld bepalen dus een groot deel van de bouwwoede. Daarbij levert het gemeenten op korte termijn ook geld op” volgens Pen.

 Lees het hele artikel van Cees-Jan Pen, Geografie, mei 2017