Nieuws

Veerse Meer: het onmogelijke werd mogelijk

17 september 2018

“De kogel is door de kerk”, kopte Omroep Zeeland vorig jaar. “De gemeente Noord-Beveland zet een streep door de plannen voor de Zeeuwse Lagune.” Grote opluchting bij actieve Kustbeschermer Jan Kollaart. Zijn burgerinitiatief was een van de meest succesvolle kustbeschermingsacties. Hij blikt terug. “Het was een hectische tijd, maar door alle steun hartverwarmend.”

Het onmogelijke mogelijk maken. De petitie tegen recreatiebebouwing in het Veerse Meer heeft aangetoond dat maatschappelijke druk grote invloed kan uitoefenen op het al dan niet doorlaten gaan van bebouwing aan de gouden rand van Nederland, de kust. Toen Jan Kollaart, woonachtig in Goes en opgegroeid in Middelburg, de plannen van de Zeeuwse Lagune voorbij zag komen op Omroep Zeeland viel hij zowat van zijn stoel. “Dit kan toch niet waar zijn!”. Maar tegelijkertijd realiseerde hij zich ook dat hij als gehoorzaam burger weinig invloed kon uitoefenen tegen een dergelijk plan. En bovendien werden de plannen gepresenteerd alsof de kogel al door de kerk was. Jan liet het er echter niet bij zitten, zijn geliefde Veerse Meer mocht niet verder verrommelen. “In mijn jeugdjaren heb ik daar heel wat middagen en avonden doorgebracht. De Veerse Gatdam is voor mij een stukje jeugdsentiment. En nog altijd een plek waar ik graag kom, het uitzicht en de weidsheid zijn er grandioos. Je moet er toch niet aan denken dat dat uitzicht plotsklaps verdwenen is.”

Zeeuws kapitaal

De plannen van ondernemer Marco Doeleman omvatten de aanleg van vier eilandjes met daarop een veertien meter hoog hotel met 95 appartementen, een restaurant en negen vakantiewoningen. “Ik ben niet tegen verandering, maar er zijn grenzen. De kust is ons Zeeuwse kapitaal, daar worden jaarlijks miljoenen mee verdiend. Dat moeten we koesteren.” Jan Kollaart lanceerde in het najaar van 2016 de petitie ‘Geen bebouwde eilanden in het Veerse Meer nu en in de toekomst’. De bezorgdheid onder de burger bleek groot, want binnen een maand tijd tekenden ruim 2000 mensen de petitie. Zeeuwen, lokale inwoners, maar ook kustbeschermers elders uit Nederland en België die zich het lot van de Zeeuwse kust aantrokken. Ook op Noord-Beveland kon de petitie op steun rekenen van de bevolking, meer dan 10% nam de moeite om een petitie online te tekenen.

Landelijke media-aandacht

Er volgde een golf van publiciteit, mede aangezwengeld door de actie ‘Bescherm de Kust’ en het kustdebat dat tot verhitte discussies leidde. De artist impression van Zeeuwse Lagune op de voorpagina van de PZC, die de impact van het project goed aangaf, zorgde voor extra verontwaardiging onder de Zeeuwen en kustbeschermers. “Ik heb een duw tegen een steen gegeven, die vervolgens door zoveel steunbetuigers aan het rollen is gebracht. Hartverwarmend was het”, blikt Jan terug. Met het ondertekenen van de Zeeuwse kustvisie, die bouw op de Veerse Dam uitsluit, werd de actie van Jan Kollaart extra kracht bijgezet. Uiteindelijk kwam de teller van het aantal ondertekenaars van de petitie op ruim 16.000 te staan.

Allesbeslissende raad

De kustbeschermingsactie kwam tot een apotheose tijdens de allesbeslissende gemeenteraad op 4 oktober 2017. Honderden actievoerders lieten voorafgaand aan de vergadering luidkeels hun ongenoegen blijken tijdens het vormen van een menselijk lint rond het gemeentehuis. Via een live videoverbinding volgden de massaal toegestroomde toeschouwers de beraadslagingen in het nabijgelegen dorpshuis. In de raadzaal moest burgemeester Delhez de menigte regelmatig tot kalmte manen na iedere stem die werd uitgebracht door een van de raadsleden. Uiteindelijk werd het ‘nee’ tegen de Zeeuwse Lagune, met acht stemmen tegen en vijf voor. In februari 2018 zette de gemeenteraad van Noord-Beveland definitief een streep door het project Zeeuwse Lagune door de bezwaren van de initiatiefnemer van tafel te vegen.

“De petitie tegen bebouwing in het Veerse Meer heeft me gesterkt.” “Maar”, zegt Jan Kollaart vastberaden. “De strijd gaat door, nu ook de binnenzijde van de delta volgebouwd dreigt te woorden. Ze zijn nog niet van mij af.” Lees verder en teken de petitie.