Nieuws

Noord-Beveland forceert aanleg Zeeuwse Lagune

19 september 2017

De gemeente Noord-Beveland lijkt op korte termijn via een ondoorzichtige procedure alsnog de besluitvorming over het omstreden plan Zeeuwse Lagune te willen regelen. En dat terwijl er grote maatschappelijke weerstand is tegen het plan. De ZMf en een aantal partners van Bescherm de kust hebben hun ongerustheid laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

In december vorig jaar besloot de gemeenteraad unaniem niet akkoord te gaan met het plan Zeeuwse Lagune. Op verzoek van de gemeenteraad is een alternatievenonderzoek gestart, maar dat lijkt een wassen neus. Het gaat vooral in op de eisen van de initiatiefnemer van het plan en het onderzoek is ook nog niet klaar. Toch ligt er nu alweer een nieuw plan op tafel op tafel waarvoor een vergunning is aangevraagd.

Het lijkt op 'doorheen willen drukken'

B&W wil dat de gemeenteraad tegelijkertijd gaat besluiten over de Zeeuwse Kustvisie, het alternatievenonderzoek én over de nieuwe vergunningsaanvraag Zeeuwse Lagune. Ook is er aanstaande donderdag 21 september een extra – besloten – raadsvergadering gepland. Deze extra raadsvergaderingen zijn niet publiek bekend gemaakt. Thom van Riet van de ZMf: ‘Deze manier van besluitvorming is niet transparant en doet geen recht aan de verontwaardiging van heel veel mensen rond dit project. Het lijkt dat B&W zich weinig gelegen laat liggen aan de mening van de burger. Het lijkt er sterk op dat B&W het plan er doorheen willen drukken vóórdat in januari de Kustvisie van kracht is’.

Lees de brief aan de gemeenteraad.

Berichtgeving in de media