Nieuws

Nollebos: Teken de petitie tegen college B&W Vlissingen

31 juli 2017

Actiegroep Red Nollebos-Westduinpark komt weer in actie nadat gemeente Vlissingen na groot protest in maart een plan voor 240 huisjes had afgekeurd. Toch blijft de gemeente samen met een projectontwikkelaar kijken naar mogelijkheden voor realisatie van een kleinschalig vakantiepark. En volgens de actiegroep worden een aantal normale democratische procedures opgerekt en/of genegeerd en worden burgers buiten spel gezet.

–> Teken meteen de petitie

De actiegroep constateert dat er geen financiële noodzaak is bos en park te verkopen, aangezien de Rijksinspecteurs (art. 12) het als beschermd natuurgebied aanmerken. Het college negeert volgens hen het bestemmingsplan 2011 en zou al sinds 2014 werken aan geheime plannen om het Nollebos-West duinpark aan de kust in handen te spelen van een projectontwikkelaar voor een vakantiepark. Zij vinden dat burgers hier buiten spel gezet worden.

Duinbos van grote waarde

Het Nollebos-Westduinpark is een natuur- en recreatiegebied van ongeveer 26 hectare in het zuidwesten van Vlissingen. Het gebied is ingekapseld door duinen en heeft grote natuurwaarde. Ook is het een belangrijk buitengebied voor Vlissingers.

Verzoek van de actiegroep

De actiegroep verzoekt nu:

  • Dat het college openheid van zaken geeft over de relatie met de projectontwikkelaar.
  • De wettelijke planprocedure van het bestemmingsplan volgt.
  • Gehoor geeft aan de burgers met een proteststem van meer dan 8.500 handtekeningen en vele acties.
  • De kust, Nolle-bos en Westduinpark niet verkoopt voor projectontwikkeling vakantiepark.

Teken de petitie!