Nieuws

Landelijk advies kustbeleid

10 juli 2018

Het College van Rijksadviseurs heeft een advies uitgebracht over het landelijke kustbeleid en het kustpact. Bescherm de kust is blij met de inhoud van het advies.

Kort samengevat pleit het College van Rijksadviseurs voor het volgende:

  • zorg dat de kwaliteit van de kust opgenomen wordt in de Nationale Omgevingsvisie;
  • zorg bij drie nationale kustparken voor eigen gebiedsagenda’s;
  • versterk lokale kustcommunity’s;
  • een aantal kwaliteitsprincipes voor de kust zoals ‘openbaar en gratis’, ‘leeg, stil en donker’ en ‘beperkte reuring en veel rust’

Bescherm de kust is blij dat het advies niet alleen gaat over het strand(gebruik) maar zich ook uitspreekt over de binnenduinrand en beheer van de gebieden.

Lees hier het hele advies van het College van Rijksadviseurs.