Nieuws

Kustvisie Westland; strandzonering positief, zorg over uitwerking duinen

9 februari 2018

Duinbehoud en de Werkgroep Bescherm de Westlandse zijn positief over de grote lijnen van de Westlandse concept-kustvisie en de voorgestelde zonering op het strand. Een goede uitwerking van de ideeën is nog wel nodig. Voorstellen voor een extra wandelpad, fietspad en fietsenstallingen zijn echter strijdig met natuurwetgeving. Duinbehoud roept daarom de gemeente op niet in te zetten op onhaalbare ontwikkelingen maar het overgangslandschap en de recreatieve verbindingen in het achterland nu goed uit te werken.

De organisaties zijn blij dat de gemeente belanghebbenden betrokken hebben bij het ontwikkelen van de voorstellen. Ze vinden het is hoopgevend dat de gemeente streeft naar een overgangslandschap tussen gebouwd gebied en beschermde duingebied en naar recreatieve verbindingen in het achterland. Helaas wordt dit in de visie niet verder uitgewerkt.

Toegankelijkheid duinen

In de Westlandse kustvisie staat dat het grootste deel van de duinen in en rond Westland niet toegankelijk is voor het publiek. Volgens Duinbehoud is dat aantoonbaar onjuist. Slechts kleine delen zijn, met geldige redenen, niet toegankelijk.

 

Duinbehoud en de Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust komen op voor het natuurbelang, maar ook voor de belangen van de bewoners en bezoekers die van een mooi landschap willen blijven genieten.