Kustpact

Ongerept strand of duin blijft ongerept. In gebieden buiten de bebouwde kom waar nu geen recreatieve bebouwing is mag niet gebouwd worden, dat is de grote winst van het nieuwe kustpact. De minister van Infrastructuur & Milieu heeft samen met kustprovincies, kustgemeenten, waterschappen en natuurorganisaties afspraken gemaakt om de openheid van de kust te behouden. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn mede-ondertekenaars namens de coalitie Bescherm de kust.

Balans tussen bescherming en bebouwing

Er is in het kustpact gezocht naar een balans om de ongerepte kust te behouden maar de kust niet helemaal op slot te zetten voor bebouwing. Zo mogen recreatieve bouwprojecten die al worden uitgevoerd of waarover al afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een vergunning nog doorgaan. Ook mag er bebouwd worden in gebieden waar al bebouwing staat, zoals in de badplaatsen aan de Hollandse kust.

Winstpunten voor de kust

  • Alle betrokken overheden spreken de intentie uit om in duinen en op het strand géén nieuwe bebouwing toe te staan. Uitzondering zijn bouwplannen waarover al afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een bestemmingsplan of vergunning; die kunnen nog doorgaan. Dit geldt voor alle recreatieve bebouwing, dus ook voor seizoensbebouwing.
  • Langs de hele kust wordt alle bebouwing scherp begrenst in daarvoor aangewezen zones. Daarbuiten is géén ruimte is voor nieuwe recreatieve bebouwing. Deze afspraken komen in provinciale verordeningen te staan.
  • Het kustpact bevat harde procesafspraken hoe een en ander wordt opgenomen in het beleid van Rijk, provincies en gemeenten.
  • Het kustpact benoemt en onderschrijft de te beschermen kernwaarden van de kust: grootschaligheid, natuurlijkheid, vrij zicht, contrast tussen bebouwd en niet bebouwd gebied.
  • Het kustpact erkent dat onze kust van grote waarde is voor landschap, natuur, economie en mensen.
  • De bebouwing moet de kernwaarden van de kust respecteren of zelfs versterken.
  • Alle relevante partijen zoals overheden en maatschappelijke organisaties onderschrijven het kustpact.

Kustpact is een compromis

In zo’n complexe onderhandeling met tientallen betrokken overheden is het onmogelijk om al onze wensen te bereiken. Zo spreekt het kustpact zich niet uit over Friesland, de Zeeuwse zeearmen en ook niet over het binnenland grenzend aan de duinen. Dat zouden wel hebben gewild. Maar dankzij dit pact ziet de kust er over 20 jaar echt ongerepter uit dan zonder deze afspraken!

Blijf alert op bouwplannen

De coalitie Bescherm de kust houdt de uitwerking van het kustpact bij provincies en gemeenten goed in de gaten houden. We blijven er bovenop zitten en als het nodig is maken we bezwaar tegen bouwplannen.

Houd jij ook een oogje in het zeil? Kom je nieuwe bouwplannen tegen bij jou in de buurt? Laat het weten op het forum Kustbeschermers  en zoek andere Kustbeschermers om samen in actie te komen.

Ga naar de tekst van het kustpact.