Nieuws

Kustpact Noord-Holland vastgesteld

10 juli 2018

De uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland is afgerond. Alle 27 samenwerkende partners die hier onder leiding van de provincie aan hebben gewerkt, zijn tevreden met het behaalde resultaat. Ook de Noord-Hollandse partners van Bescherm de kust hebben actief bijgedragen aan dit provincial kustpact.

De balans tussen bescherming van natuur- en landschapswaarden en ontwikkeling van recreatieve bebouwing is goed geregeld in een strandzonering, de bestaande bescherming van de duinen en in afspraken over verdere samenwerking over de duinrand.

Lees hier het Kustpact voor Noord-Holland.