Nieuws

Groene Raad op Goeree-Overflakkee

23 januari 2018

In Goeree-Overflakkee is het platform Groene Raad opgericht om de natuur meer stem te geven bij recreatieve ontwikkelingen op het eiland. Het burgerinitiatief van Kustbeschermers Ouddorp Kust Ruimte Rust heeft samen met Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee dit initiatief genomen.

Samen met Duinbehoud, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten gaan ze kennis en krachten bundelen. Een aantal van deze partijen werkt ook al samen in de campagne “Bescherm de kust”. Daar vragen ze aandacht voor een goede uitwerking van het kustpact.

Bescherming landschap

De Groene Raad stelt behoud en uitbreiding van de kwaliteit van het landschap centraal. Noordzeestrand, duinen, binnenduinrand en polderlandschap, cultuurerfgoederen en de oevers van Grevelingen en Haringvliet op Goeree-Overflakkee vallen daar allemaal onder. Van het unieke en kwetsbare landschap genieten is prima. Recreatieve ontwikkelingen dienen wel zorgvuldig ingepast te worden. Van belang is oog te hebben voor de kwaliteiten van het landschap en een maatvoering en schaalgrootte die daarbij past. Respect voor de ruimte en rust zodat ook biodiversiteit gewaarborgd is. Dit verdient blijvend de aandacht.

Meer informatie, contact of vragen? Mail naar ouddorpkustruimterust@gmail.com