Nieuws

Festival past niet op rustig zuidstrand Zandvoort

8 september 2017

Bewoners van Zandvoort en Stichting Duinbehoud hebben bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de evenementenvergunning voor het festival ‘Loveland Beach’.

Het festival is voor 17 september gepland op het zuidstrand van Zandvoort en verwacht zo’n 2000 personen. Een dergelijk festival past niet op dit stuk strand aangezien het gebied grenst aan de Waterleidingduinen, een rustig en kwetsbaar natuurgebied, en dit strand de kenmerken ‘rust en natuur’ kent.

In strijd met beleid

De locatie van het festival is in strijd met de zogenaamde ‘strandzoneringskaart’ van de Noord-Hollandse gemeenten zelf. Gemeenten hebben de kaart aangeleverd in het proces dat moet leiden tot een toekomstperspectief voor de Noord-Hollandse kust. Het zuidstrand van Zandvoort staat op de kaart als ‘beleefstrand’ pal tegen ‘natuurstrand’ aan. Dergelijke festivals zou eerder passen op het ‘activiteitenstrand’ bij Bloemendaal aan Zee. Ook is het festival in strijd met de gemeentelijke Structuurvisie Parel aan Zee. In deze visie staat dat het kenmerk van dit strandgedeelte ‘Rust en Natuur’ is.

Onzorgvuldig

De vergunning is door de gemeente slechts een paar dagen voor het evenement verleend. Het lijkt erop dat er geen pogingen zijn gedaan om burgers of organisaties die opkomen voor het belang van rust, ruimte, stilte, natuur en recreatie te betrekken bij het besluit rond dit evenement.  Ook vindt Stichting Duinbehoud de periode tussen het verlenen van de vergunning te kort. Zo kort dat er geen ‘voorlopige voorziening’ kan worden aangevraagd bij de rechtbank.

Lees het hele bezwaar van Stichting Duinbehoud