Nieuws

Denk mee over toekomst Zuid-Hollandse kust

26 april 2018

De provincie Zuid-Holland gaat een ‘strategische agenda kust’ opstellen. Deze agenda moet een samenhangende en integrale koers voor de kust gaan uitzetten. Zo wil de provincie inspelen op (lange termijn) ontwikkelingen zoals energietransitie, innovatie rond kustverdediging en de vormgeving van de Nationale Parken NL Delta en Hollandse Duinen. Maar ook behoud van het ongeschonden kustlandschap met een gezonde balans russen beleving/recreatie en rust en natuurwaarden moet hier natuurlijk een plek krijgen.

Denk mee!

Inwoners van Zuid-Holland kunnen voorafgaand aan dit traject meedenken en hun mening geven over de Zuid-Hollandse Kust. Dat kan eenvoudig door het invullen van een korte online enquête. Ook organiseert de provincie op 20 juni een kustdag in Katwijk, Hoek van Holland of Den Haag. Iedereen is welkom om tijdens de dag zijn/haar mening te laten horen. Meld je hier aan of lees meer over de kustdag.

Lees hier meer over de Zuid-Hollandse kust en de opgaven die er spelen.