Nieuws

Twee bijeenkomsten toekomst Noord-Hollandse kust

9 november 2017

Noord-Hollandse natuurorganisaties organiseren op 22 en 23 november twee bijeenkomsten over de uitwerking van het landelijke kustpact voor de Noord-Hollandse kust. We nodigen Kustbeschermers en iedereen die de kust een warm hart toedraagt van harte uit te komen.

Tijdens de bijeenkomsten geven we een toelichting op het ‘Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust’ en het voorstel ‘Strandzonering 2025’. Dit zijn plannen die met een groot aantal partijen, waaronder de natuurorganisaties, zijn gemaakt voor het Noord-Hollandse strand en nu bij diverse achterbannen besproken worden. Ook nodigen we Kustbeschermers uit tijdens de bijeenkomst mee te denken over de volgende stap in de kustplannen. Daar zal het gaan over de duinen en binnenduinrand.

Natuurorganisaties tevreden met de eerste stap

Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en waterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben samen een concept ‘Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust’ en een ‘Strandzonering 2025’ opgesteld. Het is de eerste uitwerking van het landelijke kustpact voor Noord-Holland. Met de toekomstplannen en afspraken wordt duidelijk op welke stranden de natuur, stilte en openheid voorrang krijgen en op welke stranden eventueel nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en onder welke voorwaarden. We zijn als natuurorganisaties tevreden over deze eerste stap. Met de strandzonering is helder waar natuurstranden liggen. Daar zijn rust en ruimte veilig voor nieuwe bebouwing. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt er geen nieuwe bebouwing meer bij, tenzij het reeds vergunde bouwlocaties betreft. Uitzondering zijn drie rode sterlocaties: bij Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen.

Er ligt nu nog een grote uitdaging voor het vervolg: naast het strand moeten we ook tot goede afspraken komen over de duinen, de binnenduinrand en het gebruik van het strand. Hiervoor zijn nog geen uitgewerkte voorstellen. We geven tijdens de bijeenkomsten ook over deze onderwerpen een toelichting en vragen deelnemers mee te denken over deze onderwerpen.

Praktische informatie

Bijeenkomst ten zuiden van het Noordzeekanaal

  • Wanneer: woensdag 22 november
  • Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, bijeenkomst van 19.45 tot 22.00 uur
  • Waar: Bezoekerscentrum Kennemerduinen , Zeeweg 12, 2051 EC Overveen.
  • Aanmelden: graag vòòr 19 november je komst aanmelden bij j.dekker@natuurmonumenten.nl met naam en naam van evt. groep of organisatie.

Bijeenkomst ten noorden van het Noordzeekanaal

Vervolgproces

De voorliggende plannen voor de kust en het strand zijn opgesteld na verschillende ateliers met betrokken organisaties en inwoners van de kustgebieden. Hierna kunnen deze plannen eventueel nog worden aanpast worden. Naar verwachting zullen de stukken begin volgend jaar definitief vastgesteld worden.

Lees meer

 

Initiatiefnemers: Landschap Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, PWN, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland.