Nieuws

Bescherming kust succes

26 september 2018

Oprechte verontwaardiging van meer dan 100.000 Kustbeschermers over het volbouwen van de kust leidde tot mooie successen. Na landelijke afspraken hebben nu ook alle kustprovincies goede afspraken over bescherming van onze kust. En ook acties van Kustbeschermers tegen concrete bouwprojecten hadden vaak succes. Gert de Groot, Natuurmonumenten: ‘Ik ben heel trots op wat we samen bereikt hebben. Het is nu tijd om de landelijke publiekscampagne af te ronden’.

Eind 2015 wilde toenmalig minister Schultz het bouwverbod langs kust opheffen. Dat ze zo’n gevoelige snaar raakte bij zoveel Nederlanders had ze niet vermoed. ‘De kust is van ons allemaal en moet open en mooi blijven’, was de boodschap van meer dan 100.000 Kustbeschermers. Met deze druk en veel media-aandacht zwichtte de minister en draaide haar voornemen terug. Maar daar bleef het niet bij. In 2017 hebben meer dan 60 overheden en organisaties met het ondertekenen van het kustpact een grote rem op recreatieve bebouwing afgesproken. Kustprovincies hebben deze afspraken inmiddels allemaal vertaald in een eigen kustvisie met afspraken over het mooi en open houden van onze kust.

Alles uit de kast

“Langs de hele kust hebben Kustbeschermers gestreden voor rust en ruimte”, zegt Gert de Groot. “Midsland, Bergen aan Zee, Zandvoort, Kijkduin, Westland, Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Vlissingen. Zomaar wat kustplaatsen waar Kustbeschermers in actie kwamen tegen bouwplannen. Of streden voor betere inpassing van plannen en betere gemeentelijke regels. Kustbeschermers hebben alles uit de kast gehaald; petities, juridische procedures, crowdfunding, onderzoeken, lobbygesprekken met gemeenten en ludieke acties een hand-in-hand lint langs de kust. Echt geweldig”.

Duinbehoud gaat verder

Nu er zoveel is bereikt en Kustbeschermers drie jaar lang zijn ondersteund vanuit Bescherm de kust, hebben de partners besloten de campagne af te ronden. De campagnepartners beseffen dat structurele aandacht voor de kust belangrijk blijft. Ze zijn daarom blij dat dat Stichting Duinbehoud deze rol op zich wil nemen. Lees meer

Gert de Groot: “ Als samenwerkende organisaties van Bescherm de Kust beëindigen we nu weliswaar de publiekscampagne maar we zullen elkaar als het nodig is, blijven ondersteunen.”