Nieuws

Bescherm de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee

5 september 2018

Het weidse landschap en de natuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee worden steeds meer bebouwd met recreatieparken en hotels. Campings verdwijnen en worden omgezet naar recreatieparken. Door de Kustvisie vindt ook een verschuiving plaats van bebouwing van de kust naar de oevers van de binnenwateren. Kustbeschermers maken zich zorgen en zijn een petitie gestart.

De initiatiefnemers constateren dat het weidse landschap en de natuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee steeds meer wordt vol gebouwd met recreatieparken en hotels. Campings worden omgezet naar recreatieparken. Voor de kampeerder is geen plaats meer. Door de Kustvisie vindt een verschuiving plaats van bebouwing van de kust naar de oevers van de binnenwateren. Hierdoor gaan essentiële landschappelijke waarden verloren en wordt de publieke ruimte steeds verder beperkt. Dat mag niet gebeuren.

Ze verzoeken daarom het College van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en alle gemeenten, gezamenlijk te komen tot een visie voor de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee. Volgens de initiatiefnemers moeten daarin de volgende uitgangspunten worden meegeneomen:

  • Geen uitbreiding recreatieparken;
  • Geen vervanging campings door recreatieparken;
  • Niet bouwen op zeeweringen en aan de oevers;
  • Geen licht- en geluidshinder bij Natura2000 gebieden;
  • Maximering van aantal bedden in de recreatiesector Zeeland en Goeree-Overflakkee;
  • Alle belanghebbenden vooraf informeren over eventuele plannen. Afwijzing van plannen moet dan nog mogelijk zijn.

Help mee de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee te beschermen en teken de petitie.