Nieuws

Bescherm de Kust jaaroverzicht 2016: deel 2

29 december 2016

2016 was een bewogen jaar waarbij de passie van heel veel Nederlanders voor onze prachtige kust is doorgedrongen tot een maatschappelijk onderwerp. Bouwplannen schoten als paddestoelen uit de grond, maar de roep om een open en natuurlijke kust werd steeds sterker. Kustbeschermers lieten massaal van zich horen en kwamen op allerlei manieren in actie.

Samen zijn mooie successen bereikt. We weten dat er nog veel projecten in de ‘pijplijn’ zitten, maar kijken ook vooral met een positief gevoel terug op de resultaten die samen behaald zijn. Het boeken van succes gaat vaak in kleine stappen en is er veel inzet achter de schermen. Vaak zijn de successen te danken aan de inzet van actieve Kustbeschermers. Zij zijn soms al jaren betrokken bij ontwikkelingen bij ‘hun’ stuk strand of juist in actie gekomen door de campagne ‘Bescherm de kust’.

Een greep uit de activiteiten en successen van september t/m december:

September

Zienswijze tegen Brouwerseiland
Vijf natuurorganisaties maken zich zorgen om de negatieve effecten van de aanleg van Brouwerseiland in de Grevelingen en dienen een zienswijze in. Het plan omvat onder meer zo’n 400 recreatiewoningen, 450 ligplaatsen, een hotel, winkels, watertaxi’s, rondvaartboten en kantoren. De aanleg hiervan druist in tegen de waarden die Bescherm de Kust wil beschermen.

Rust van de kust als tegenhanger van drukke Randstad
Op 17 september komen in Katwijk zo’n 150 kustbeschermers samen tijdens de derde en laatste kustontmoeting in Zuid-Holland. De bezorgdheid en verontwaardiging over het verdwijnen van de publieke toegankelijkheid, ongereptheid van de kusten en ruimte wordt algemeen gedeeld. Er ontstaan mooie initiatieven en acties om voor de kust in actie te komen.

Oktober

Gedeeltelijk succes in Zandvoort
De gemeenteraad van Zandvoort heeft besloten dat de bebouwing aan het zuidkant van Zandvoort is aangehouden. Dat is een succes! De plek hiervoor grenst namelijk aan een rijk en kwetsbaar natuurgebied ‘Amsterdamse Waterleiding Duinen’.

Hollandse Duinen derde bij verkiezing mooiste natuurgebied
Natuurgebied Hollandse Duinen is samen met het Waddengebied en de Veluwe door het Nederlandse publiek gekozen tot mooiste natuurgebied van Nederland.

Overeenstemming over Kustpact
Provincies en kustgemeenten hebben onder leiding van Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een principe overeenstemming bereikt over een nationaal kustpact. In dit kustpact maken partijen afspraken over grenzen aan nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust.

 Massale steun voor bescherming open landschap Kop van Goeree
Er is massale steun voor bescherming van het open landschap in de Kop van Goeree-Overflakkee. Tijdens de presentatie van de landschapsvisie van de community ‘Ouddorp Kust Ruimte en Rust’ komen ruim 500 belangstellenden af, terwijl slechts op 50 mensen was gerekend.

November

Geen strandhuisjes in Kijkduin
Er komen waarschijnlijk toch geen strandhuisjes op het strand van Kijkduin. De rechtbank in Den Haag vernietigde de omgevingsvergunning  voor het plaatsen van 40 strandhuisjes bij Sailcenter107.

Forum voor Kustbeschermers
Kustbeschermers kunnen elkaar vinden op het nieuwe forum voor kustbeschermers. Het forum is bedoeld als platform om ideeën te delen, nieuwtjes te melden en discussies aan te gaan over actualiteiten. Zie ook  http://forum.beschermdekust.nl/

Acties kustbeschermers in kustagenda
Afgelopen maanden zijn veel nieuwe initiatieven en acties opgezet door kustbeschermers. Van pop-up tentoonstellingen tot acties in de lobby; allemaal met als doel om onze kust open en ongerept te houden. Al deze initiatieven zijn verzameld en gebundeld in de kustagenda. De coalitie Bescherm de Kust is bij een aantal van deze acties betrokken en probeert waar mogelijk ondersteuning te verlenen.

Ruim 10.000 mails verstuurd na bekendmaking voorlopig Kustpact
In amper 2 weken tijd verstuurden Kustbeschermers ruim 10.000 mails aan kustgemeenten en provincies om hen aan te sporen om het concept Kustpact te ondertekenen en snel concreet te maken.

December

Gemeenteraad Noord-Beveland stemt tegen bouwplannen in Veerse Meer
De Zeeuwse Milieufederatie, Zeeuws Landschap en Natuurmonumenten hebben veel respect voor het besluit om dit omstreden plannen nu af te wijzen. Het besluit doet recht aan de grote inzet en betrokkenheid van duizenden mensen. Initiatiefnemer Jan Kollaart uit Goes zette een petitie op die bijna 10.000 keer werd ondertekend. Daarmee haalde hij onder andere de publiciteit in NRC en Telegraaf.

Concept kustvisie Zeeland klaar
De coalitie Bescherm de kust is blij met het concept voor de Zeeuwse Kustvisie dat 14 december door de samenwerkende partners is onderschreven. Met de Zeeuwse Kustvisie wordt de Zeeuwse kwaliteitskust beschermd, versterkt en waar nodig hersteld.

Petitie tegen komst Brouwerseiland
De onrust over de komst van het project Brouwerseiland neemt toe. Louis Beeke en Mario Scheffers slaan de hand ineen en starten een petitie. Rond Kerst hebben al ruim 6000 bezorgde burgers de petitie ondertekend. Om te ondertekenen, ga naar https://stopbrouwerseiland.petities.nl/