Nieuws

Bebouwing Veerse Dam: niet doen

8 juni 2017

De gemeente Noord-Beveland heeft een nieuw voorstel gepubliceerd over de bebouwing van de Veerse Dam door de Zeeuwse Lagune. Het College van B&W stelt de raad voor de keuze: een ‘ultieme poging’ doen om alsnog een kleiner plan te realiseren óf definitief af zien van bebouwing van de Veerse Dam. Een derde optie is om het plan op een andere locatie te ontwikkelen. De Zeeuwse Milieufederatie, één van de partners van Bescherm de kust, vindt bebouwing van de Veerse Dam een schadelijke ontwikkeling.

Ook een kleiner soortgelijk plan is volgens de ZMf in strijd zijn met de Kustvisie waarin we de Zeeuwse dammen open willen houden. Het past ook niet in het overgangsbeleid.

 

Veel weerstand bouwen aan Veerse Dam

Het plan Zeeuwse Lagune heeft vorig najaar veel weerstand opgeroepen. Via een petitie werden in korte tijd meer dan 10.000 handtekeningen verzameld. Vooral de aantasting van het landschap, de openheid en van de vergezichten was voor veel mensen niet acceptabel. De gemeenteraad heeft in december 2016 de voorbereiding voor het plan Zeeuwse Lagune unaniem afgewezen.

 

Samenwerken aan economie, recreatie en natuur

Op dit moment werken recreatieondernemers, natuur- en landschap-organisaties, gemeenten, provincie en kustgemeenten constructief samen. Doel is een toekomstbestendige recreatie-economie te ontwikkelen en ook de kwaliteiten van recreatie, natuur en landschap in de Zeeuwse Kust te versterken. De ontwikkeling van Zeeuwse Lagune op de Veerse Dam is daarmee in strijd en past ook niet in het overgangsbeleid. Ook is het in strijd met het landelijke Kustpact dat de gemeente Noord-Beveland nog in februari ondertekende.